Εκπαίδευση στη συρραφη τραυματων

Συρραφή τραυμάτων 18-11-2017

Στη σημερινή εκπαίδευση για συρραφή τραυμάτων συμμετείχαν κυρίως ειδικευόμενοι της χειρουργικής και μαιευτικής γυναικολογίας. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στις ραφές: Απλή διακεκομμένη (simple interrupted) Συνεχόμενη (simple running) Αμερικάνικη (vertical mattress) Συνεχόμενη διασταυρούμενη (simple running locking) Υποδόρια (subcuticular) Υποδόρια συνεχόμενη (subcutucular running) Χρησιμοποιήθηκαν ράμματα Silk 2-0 και Rapid 2-0 Η εκπαίδευση έγινε πάνω σε δέρματα χοίρου και…