Γαστρονηστιδοστομια

Γαστρονηστιδοστομια 27-11-2017

Επιτυχής επανατοποθέτηση γαστρονηστιδικού συστήματος. Σωλήνας γαστροστομιας και νηστιδικός καθετήρας διά μέσου του πρώτου, τοποθετείται βαθιά μέσα στο έντερο για βέβαιη…

Περισσότερα
ΛΕΒΑΙΝ Η ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑ

ΛΕΒΑΙΝ Η ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑ;

Το λεβαιν δεν συνιστάται για μακροχρόνια σίτιση ασθενών, καθώς έχει μια σειρά από σημαντικά μειονεκτήματα, μεταξύ των οποίων κυριαρχεί η…

Περισσότερα
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

Σε ασθενή με γαστροστομια είναι επιβεβλημένος ο συχνός έλεγχος για τυχόν υπολειμματικό περιεχόμενο, ώστε να διαπιστωθεί έγκαιρα και να αποτραπεί…

Περισσότερα