ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Posted on
ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Στα ολιγομελή πρακτικά κλινικά φροντιστήρια που γίνονται στο χώρο μας, οι εκπαιδευόμενοι εξασκούνται στην τοποθέτηση υποκλειδιου καθετηρα, σφαγιτιδικου καθετηρα και μηριαιου καθετηρα, τόσο με οδηγά σημεία και ψηλάφηση σφύξεων όσο και με υπερηχογραφική καθοδήγηση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ

Posted on
Η Δύσκολη Φλεβοκέντηση

Η φλεβοκεντηση είναι μια από τις πιο δύσκολες, αλλά ταυτόχρονα και τις πιο συχνές και αναγκαίες διαδικασίες στην καθημερινή κλινική πράξη. Ο κύκλος εκπαιδευτικών πρακτικών σεμιναρίων, αποσκοπεί να αποτκήσουν οι συμμετέχοντες επαρκή γνώση και ικανότητα για επιτυχή φλεβοκεντηση, ακόμη και σε δύσκολες περιπτώσεις.