ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑ

ΛΕΒΑΙΝ Η ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑ;

Posted on
ΛΕΒΑΙΝ Η ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑ

Το λεβαιν δεν συνιστάται για μακροχρόνια σίτιση ασθενών, καθώς έχει μια σειρά από σημαντικά μειονεκτήματα, μεταξύ των οποίων κυριαρχεί η έντονη ενόχληση του ασθενούς. Αντίθετα η γαστροστομια είναι πολύ καλά ανεκτή από τους ασθενείς και μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εισροφήσεων.

ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

Posted on
ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

Ο αρχικά τοποθετημένος σωλήνας γαστροστομιας δεν χρειάζεται σύντομη αντικατάσταση, παρά μόνο όταν καταστραφεί λόγω φυσικής φθοράς. Τότε η αντικατάστασή του γίνεται είτε με βίαιη έλξη, είτε (προτιμότερο) με γαστροσκόπηση. Η τελευταία μέθοδος είναι πιο ενδεδειγμένη, καθώς είναι εντελώς ατραυματική και μπορεί να τοποθετηθεί νέος κανονικός σωλήνας γαστροστομιας, ο οποίος θα διαρκέσει ακόμη 1,5-2 χρόνια χωρίς ανάγκη αντικατάστασης, σε αντίθεση με το ανταλλακτικό της γαστροστομιας, που πρέπει να αντικαθίσταται τακτικά κάθε 3 μήνες.

ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

Posted on
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

Σε ασθενή με γαστροστομια είναι επιβεβλημένος ο συχνός έλεγχος για τυχόν υπολειμματικό περιεχόμενο, ώστε να διαπιστωθεί έγκαιρα και να αποτραπεί η πιθανότητα παλλινδρόμησής του μέσω του οισοφάγου και εισρόφησης των εμεσμάτων στους πνεύμονες. Ο έλεγχος αυτός δεν χρειάζεται όταν ο ασθενής έχει γαστρονηστιδοστομια

ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑ

ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

Posted on
ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

Η σίτιση ασθενούς με γαστροστομια μπορεί να γίνει με σύριγγα ή με συνεχή στάγδην έγχυση. Μπορούν να χορηγούνται πολτοποιημένες τροφές, όμως προτιμότερο είναι να χορηγούνται ειδικά διαλύματα εντερικης σιτισης.