ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ

Posted on
ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ

Η διάγνωση της αφυδατωσης επείγει. Για την αντιμετώπισή της υπολογίζουμε το νερο που λείπει από τον οργανισμό, με βάση την ουρια, τη γλυκόζη και τους ηλεκτρολυτες.