ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΕΙΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΕΙΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

Posted on
αναστομωση εντερου

Θα γίνει εκπαίδευση πάνω στην τελικο-τελική αναστόμωση λεπτού και παχέως εντέρου. Η εκπαίδευση θα είναι αποκλειστικά πρακτική, πάνω σε νεκρό σώμα χοίρου με διατηρημένα όλα τα σπλάχνα. Σε κάθε συμμετέχοντα θα δοθούν ράμματα και εργαλεία για πρακτική εξάσκηση. Θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής (Ελληνικά – Αγγλικά) IRITEL (International Research Institute for Telemedicine) www.iritel.org Πληροφορίες 210 8060098 […]