ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

Posted on
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

Σε ασθενή με γαστροστομια είναι επιβεβλημένος ο συχνός έλεγχος για τυχόν υπολειμματικό περιεχόμενο, ώστε να διαπιστωθεί έγκαιρα και να αποτραπεί η πιθανότητα παλλινδρόμησής του μέσω του οισοφάγου και εισρόφησης των εμεσμάτων στους πνεύμονες. Ο έλεγχος αυτός δεν χρειάζεται όταν ο ασθενής έχει γαστρονηστιδοστομια

ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑ

ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

Posted on
ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

Η σίτιση ασθενούς με γαστροστομια μπορεί να γίνει με σύριγγα ή με συνεχή στάγδην έγχυση. Μπορούν να χορηγούνται πολτοποιημένες τροφές, όμως προτιμότερο είναι να χορηγούνται ειδικά διαλύματα εντερικης σιτισης.