ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Συρραφή τραυμάτων 18-11-2017

Εκπαίδευση στη συρραφη τραυματων

Στη σημερινή εκπαίδευση για συρραφή τραυμάτων συμμετείχαν κυρίως ειδικευόμενοι της χειρουργικής και μαιευτικής γυναικολογίας.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στις ραφές:

  • Απλή διακεκομμένη (simple interrupted)
  • Συνεχόμενη (simple running)
  • Αμερικάνικη (vertical mattress)
  • Συνεχόμενη διασταυρούμενη (simple running locking)
  • Υποδόρια (subcuticular)
  • Υποδόρια συνεχόμενη (subcutucular running)

Χρησιμοποιήθηκαν ράμματα Silk 2-0 και Rapid 2-0

Η εκπαίδευση έγινε πάνω σε δέρματα χοίρου και κοτόπουλου, σε τραύματα διαφόρων σχημάτων και ποικίλου βάθους.

Διδάχθηκε η τεχνική συμπλησίασης γωνίας τραύματος με τη μέθοδο ραφής half-buried horizontal mattress suture.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.