ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

Ηλεκτροκαρδιογράφημα για νοσηλευτές. Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019, ώρα 6-9 μμ.

Πληροφορίες – Εγγραφές

Η Δύσκολη Φλεβοκεντηση. Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 6-9 μμ.

Πληροφορίες – Εγγραφές

Συρραφή Τραύματος. Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 6-9 μμ.

Πληροφορίες – Εγγραφές