ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

Η Δύσκολη Φλεβοκεντηση. Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 6-9 μμ.

Πληροφορίες – Εγγραφές

Συρραφή Τραύματος. Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 6-9 μμ.

Πληροφορίες – Εγγραφές

Ηλεκτροκαρδιογράφημα για νοσηλευτές. Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018, ώρα 6-9 μμ.

Πληροφορίες – Εγγραφές

Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018, ώρα 6-9 μμ.

Πληροφορίες – Εγγραφές