ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΑ

Σε παθολογικές καταστάσεις όπως είναι η καρδιακή ανεπάρκεια αλλά και ο καρκίνος του πνεύμονα, μαζεύεται υγρό στο θώρακα (πλευριτικό υγρό) με αποτέλεσμα να καταλαμβάνει το χώρο τον οποίο θα έπρεπε να καταλαμβάνει ο πνεύμονας για να αναπνέει.

Ενώ η κοιλιά σε αντίστοιχη κατάσταση (ασκίτης) έχει τη δυνατότητα να χωρέσει μεγάλη ποσότητα υγρού χωρίς σημαντική δυσφορία του ασθενούς, στην περίπτωση του θώρακα ο χώρος είναι περιορισμένος και έτσι προκαλείται εύκολα σημαντική δύσπνοια.

Το πλευριτικό υγρό αφαιρείται με ασφάλεια στο σπίτι, κυρίως με τη χρήση των υπερήχων με τους οποίους είναι εύκολα αναγνωρίσιμη η περιοχή στην οποία βρίσκεται το υγρό και στην οποία με απόλυτη ασφάλεια μπορεί να εισαχθεί βελόνα ανάμεσα στις πλευρές.