ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Η τοποθέτηση κεντρικών φλεβικών καθετήρων είναι μια επεμβατική ιατρική πράξη που απαιτεί ιδιαίτερη δεξιότητα, καθώς υπάρχει και σοβαρός κίνδυνος επικίνδυνων συμβαμάτων.

Ως κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες εννοούνται ο υποκλείδιος, ο σφαγιτιδικός και ο μηριαίος.

Υπάρχουν δύο τρόποι προσέγγισης των αγγείων:

  1. Με οδηγά σημεία.
  2. Με υπερηχογραφική καθοδήγηση

Στα ολιγομελή κλινικά πρακτικά φροντιστήρια που διοργανώνουμε, κάνουμε μόνο πρακτική εκπαίδευση τόσο με οδηγά σημεία (υποκλείδιος) και ψηλάφηση σφύξεων (σφαγίτιδα, μηριαία) όσο και με υπερηχογραφική καθοδήγηση (σφαγίτιδα, μηριαία).

Χρησιμοποιούμε ειδικά τεχνικά προπλάσματα, αλλά και νωπά με τα οποία κατασκευάζουμε ομοιώματα μηριαίου τριγώνου για ποικίλους βαθμούς δυσκολίας.

Στο τέλος της πρακτικής κλινικής άσκησης κάθε εκπαιδευόμενος αποκτά επαρκή κλινική δεξιότητα για καθέναν από αυτούς τους καθετηριασμούς.