210 80.60.098
αναστομωση εντερου

ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΕΙΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

Θα γίνει εκπαίδευση πάνω στην τελικο-τελική αναστόμωση λεπτού και παχέως εντέρου.

Η εκπαίδευση θα είναι αποκλειστικά πρακτική, πάνω σε νεκρό σώμα χοίρου με διατηρημένα όλα τα σπλάχνα. Σε κάθε συμμετέχοντα θα δοθούν ράμματα και εργαλεία για πρακτική εξάσκηση.

Θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής (Ελληνικά – Αγγλικά)
IRITEL (International Research Institute for Telemedicine)
www.iritel.org

Πληροφορίες 210 8060098

Για να δηλώσετε συμμετοχή, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ