Εκπαίδευση στη Δύσκολη Φλεβοκέντηση

Η εκπαίδευση γίνεται στους χώρους του ιατρείου μας σε μικρές ομάδες, πάνω στο αντικείμενο του περιφερικού φλεβικού καθετηριασμού, με τα παρακάτω σημεία ενδιαφέροντος:
  • Βασική τεχνική και λεπτομέρειες για επιτυχή τοποθέτηση σε πολύ λεπτές φλέβες
  • Σωστή επιλογή φλέβας (επιλογή περιοχής του σώματος) και κριτήρια
  • Επιλογή μεγέθους φλεβοκαθετήρα, κριτήρια, guidelines.
  • Τεχνικές εντοπισμού και καθετηριασμού φλέβας σε οιδηματώδη άκρα όπου οι φλέβες είναι αψηλάφητες και αόρατες και σε ασθενείς με υποογκαιμική ή άλλη καταπληξία με εξαιρετικά χαμηλή συστολική πίεση.
  • Τεχνικές καθετηριασμού φλέβας σε σημεία που είναι αδύνατον να γίνει περίδεση.
  • Λήψη μεγάλης ποσότητας αίματος από άκρα με πολύ λεπτές φλέβες και αργή κυκλοφορία.
  • Τρόποι επιβεβαίωσης επιτυχούς τοποθέτησης φλεβοκαθετήρα, όταν δεν υπάρχει επιστροφή αίματος.
  • Τρόποι διαπίστωσης αν ένα ψηλαφητό επίμηκες μόρφωμα είναι φλέβα ή όχι και, αν είναι φλέβα βατή ή θρομβωμένη ΧΩΡΙΣ χρήση βελόνας (εξάσκηση ψηλάφησης φλεβών μεταξύ των συμμετεχόντων).
  • Μέθοδοι ανώδυνης εισαγωγής φλεβοκαθετήρα.
  • Επίδειξη υλικού port-a-cath και εκπαίδευση στην εισαγωγή βελόνας gripper, όταν αυτό καλύπτεται από ιστό.
Η εκπαίδευση γίνεται πάνω σε προπλάσματα παρασκευασμένα από νωπούς ζωικούς ιστούς με πολύ αληθοφανή υφή και διάφορους βαθμούς δυσκολίας, που ρυθμίζονται από την πίεση του ενδαγγειακού υγρού.
Η διάρκεια είναι τρίωρη, περιλαμβανομένης της θεωρητικής παρουσίασης.
Ικανοποίηση των συμμετεχόντων:

Η Δύσκολη Φλεβοκεντηση