ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑ

ΕΙΣΡΟΦΗΣΗ

Γαστροστομία λέγεται η τοποθέτηση σωλήνα σίτισης στο στομάχι μέσω του δέρματος.

Η γαστροστομία συνιστάται σε άτομα που αδυνατούν να σιτίζονται από το στόμα λόγω δυσχερειών στην κατάποση (άνοια, Parkinson, εγκεφαλικά επεισόδια). Η τοποθέτηση γαστροστομίας είναι απλή και ασφαλής διαδικασία. Σήμερα γίνεται αναίμακτα, χωρίς επέμβαση, μέσω γαστροσκόπησης. Αυτή η μέθοδος ενδοσκοπικής γαστροστομίας λέγεται PEG (percutaneous endoscopic gastrostomy) και αποτελεί παγκοσμίως τη μέθοδο εκλογής για σίτιση ατόμων με δυσκαταποσία.

Πώς γίνεται η γαστροστομία. Μάθετε περισσότερα…

Η μέχρι σήμερα εναλλακτική της γαστροστομίας μέθοδος που είναι το Levin σίτισης, δεν συνιστάται πλέον καθώς έχει σοβαρά μειονεκτήματα:

Το Levin είναι ακρότατα ενοχλητικό για τον ασθενή. Ο ασθενής υποχρεώνεται να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του με ένα ξένο σώμα στη μύτη του και το λαιμό του, περιοχές υψηλής αισθητικότητας. Συχνά οι ασθενείς αφαιρούν μόνοι τους το Levin σίτισης, εξαιτίας αυτής της ενόχλησης. Δυστυχώς πολύ συχνά οι οικείοι και οι φροντιστές, για να αποτρέψουν τον ασθενή να αφαιρέσει το Levin του δένουν τα χέρια στο κρεβάτι, με συνέπεια το μαρτύριο του ασθενούς να κορυφώνεται, καθώς ο ασθενής δε μπορεί ούτε να σηκώσει το χέρι του για να ξυστεί. Συχνά οι ασθενείς αυτοί δεν μπορούν να εκφράσουν πόσο υποφέρουν, λόγω άνοιας ή εγκεφαλικού που τους έχει αφαιρέσει την ικανότητα του λόγου.

Λεβάιν ή γαστροστομία; Μάθετε περισσότερα…

Διατηρεί ανοικτό τον οισοφάγο και την είσοδο του στομάχου, με συνέπεια τροφές και γαστρικά υγρά να παλινδρομούν γύρω από το σωλήνα προς τον οισοφάγο, το φάρυγγα και από εκεί στην τραχεία και τους πνεύμονες, με συνέπεια πνευμονίες από εισρόφηση. Αντίθετα στην περίπτωση της γαστροστομίας δεν υπάρχει τίποτε μέσα στον οισοφάγο, με συνέπεια να διατηρείται κλειστός όπως φυσιολογικά είναι.

Πως γίνονται οι εισροφήσεις τροφών; Μάθετε περισσότερα…

Χρειάζεται τακτικές αντικαταστάσεις, σε αντίθεση με τη γαστροστομία που αντικαθίσταται περίπου μία φορά το χρόνο.

Πολύ συχνά για τους λόγους που προαναφέρθηκαν οι ασθενείς αφαιρούν μόνοι τους το Levin. Πολύ σπάνια όμως αφαιρούν τη γαστροστομία, καθώς δεν τους ενοχλεί. Ακόμη και στην περίπτωση που κάποιος ασθενής αφαιρέσει μόνος του τη γαστροστομία δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Η επανατοποθέτηση είναι πολύ εύκολη, γρήγορη και ανώδυνη και γίνεται στο σπίτι του ασθενούς. Μπορεί να γίνει ακόμη και από τους οικείους του ασθενούς. Αντίθετα το Levin πρέπει να το τοποθετήσει ιατρός.

Το Levin δεν μπορεί να στερεωθεί καλά. Η στερέωση γίνεται μόνο με μια αυτοκόλλητη ταινία που κολλάει στη μύτη. Καμία άλλη στερέωση δεν είναι δυνατή. Ο σωλήνας της γαστροστομίας ασφαλίζεται στη θέση του μέσω ενός δίσκου ή ενός μικρού μπαλονιού με νερό που βρίσκεται στο εσωτερικό του στομάχου και αποτρέπει την έξοδό του.

Το Levin πολύ συχνά αποφράσσεται από τροφές, λόγω του μεγάλου μήκους του, του κυρτού άκρου του και του περάσματος από κυρτά σημεία. Ο σωλήνας της γαστροστομίας σχεδόν ποτέ δεν αποφράσσεται, καθώς έχει μικρό μήκος, είναι ευθύς και το εσωτερικό του άκρο ανοικτό.

Η τοποθέτηση και κάθε αντικατάσταση του Levin σίτισης είναι πολύ ενοχλητική για τον ασθενή διαδικασία, σε αντίθεση με τη γαστροστομία, που αντικαθίσταται χωρίς ο ασθενής να αντιλαμβάνεται τίποτε.
Η τοποθέτηση και κάθε αντικατάσταση του Levin μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή ακόμη και τραυματισμό και αιμορραγία στις ρινικές κόγχες, το φάρυγγα, την επιγλωττίδα, το λάρυγγα, τον οισοφάγο (ιδιαίτερα στην περίπτωση που υπάρχει κάποιο εκκόλπωμα ή αχαλασία του οισοφάγου). Η αντικατάσταση του σωλήνα της γαστροστομίας δεν έχει κανένα κίνδυνο. Μάθετε περισσότερα…

Πολύ συχνά η τοποθέτηση η αντικατάσταση του Levin απαιτεί ιδιαίτερες ικανότητες και επιδεξιότητα από τον ιατρό που την πραγματοποιεί. Η δυσκολία έγκειται στον να κατευθυνθεί ο σωλήνας στον οισοφάγο και όχι στην τραχεία και τους πνεύμονες, να μην παραμείνει στον οισοφάγο, να μην αναδιπλωθεί στο ρινοφάρυγγα και να μην εισχωρήσει πολύ μέσα στο στομάχι ώστε να αναδιπλωθεί, να αποφραχθεί ή να τραυματίσει το στομάχι. Η αντικατάσταση της γαστροστομίας απαιτεί μια απλή εκπαίδευση του ατόμου που θα την πραγματοποιήσει. Δεν παρουσιάζει καμία δυσκολία και δεν υπάρχει περίπτωση επιπλοκής. Κατά την αντικατάσταση του σωλήνα γαστροστομίας, υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης επίπεδης βαλβίδας.

Κατά την τοποθέτηση ή αντικατάσταση του Levin υπάρχει κίνδυνος να κατευθυνθεί και να παραμείνει (αν δεν γίνει αντιληπτό από αυτόν που το τοποθετεί) στους πνεύμονες, με καταστροφικές συνέπειες αν χορηγηθεί τροφή στο εσωτερικό των πνευμόνων. Αντίθετα κατά την αντικατάσταση της γαστροστομίας δεν υπάρχει περίπτωση λάθους, καθώς υπάρχει μόνο ένας σηραγγώδης πόρος που οδηγεί στο στομάχι, χωρίς διακλαδώσεις.

Η μακρά παρουσία του Levin προδιαθέτει για λοιμώξεις, ιδιαίτερα των ιγμορείων και άλλων κόλπων του κρανίου. Η γαστροστομία δεν έχει κίνδυνο λοιμώξεων.

Στο κέντρο μας τοποθετούνται καθημερινά γαστροστομίες σε άτομα που έχουν ειδική ένδειξη. Παρ’ όλο που η γαστροστομία ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ και ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑΡΚΩΣΗ, για απόλυτη ασφάλεια στο κέντρο μας γίνεται σε περιβάλλον χειρουργείου με παρουσία αναισθησιολόγων. Πώς γίνεται η γαστροστομία.

Η γαστροστομία δεν είναι χειρουργική επέμβαση. Η εισαγωγή του σωλήνα γίνεται μέσω γαστροσκόπησης από το στόμα. Ο σωλήνας με ένα ειδικό ρύγχος που διαθέτει, ανοίγει ο ίδιος τη δίοδο από μέσα προς τα έξω.

Δεν χρειάζεται νάρκωση. Γίνεται μόνο μια ήπια καταστολή για να μην ενοχληθεί ο ασθενής με τη γαστροσκόπηση και στη συνέχεια γίνεται τοπική αναισθησία στο δέρμα, στο σημείο από το οποίο θα εξέλθει ο σωλήνας.

Παρ’ όλο που η τοποθέτηση γαστροστομίας είναι μια αναίμακτη διαδικασία, για λόγους ασφαλείας, τυχόν αντιπηκτική αγωγή που λαμβάνει ο ασθενής, τροποποιείται λίγες μέρες πριν, ώστε η γαστροστομία να γίνει με απόλυτη ασφάλεια.

Το πρώτο 24ωρο ο ασθενής λαμβάνει ορό, καθώς για λόγους ασφαλείας δεν χορηγούμε τίποτε μέσω της γαστροστομίας. Στη συνέχεια το δεύτερο 24ωρο αφαιρείται ο ορός και χορηγείται ζωμός και από το τρίτο 24ωρο χορηγείται κανονική τροφή. Σίτιση μέσω γαστροστομίας.

Μετά την τοποθέτηση της γαστροστομίας γίνεται εκπαίδευση των οικείων και του προσωπικού που φροντίζει τον ασθενή. Οι οικείοι εκπαιδεύονται όχι μόνο πως να χορηγούν την τροφή, το νερό και τα φάρμακα, αλλά και πως να ελέγχουν μέσω της γαστροστομίας την εύρυθμη λειτουργία του στομάχου. Έλεγχος της γαστροστομίας.

Ο χρόνος παραμονής του ασθενούς στην κλινική είναι μόνο 24 ώρες. Η μεταφορά από και προς το σπίτι του γίνεται με δικό μας ασθενοφόρο.

Υπάρχουν συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ και άλλα ασφαλιστικά ταμεία.

ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 3, ΚΟΛΩΝΑΚΙ, ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 80.60.098