ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑ

Γαστροστομια σε άνδρα 45 ετών με καρκίνο στοματοφάρυγα

Άνδρας 45 ετών. Ο καρκίνος ξεκίνησε από τη δεξιά αμυγδαλή και έχει καταλάβει όλο το δεξιό μέρος του φάρυγγα.

Η ενδοσκοπική προσέγγιση ήταν δύσκολη, καθώς ο ασθενής αδυνατούσε να ανοίξει το στόμα του, ώστε να τοποθετηθεί ο απαραίτητος στοματοδιαστολέας. Χάρη στις ικανότητες της αναισθησιολόγου κ. Σάντρας Κρανά κατορθώσαμε να πετύχουμε τη διαστολή των σιαγόνων και τη δίοδο του ενδοσκοπίου διά μέσου της προσβεβλημένης περιοχής.

Η γαστροστομία ολοκληρώθηκε με επιτυχία μέσα σε 7 λεπτά.

Γαστροστομια τοποθετημένη

Τα μέλη της ομάδας μας: Γιάννης Αραπάκης νοσηλευτής ενδοσκοπικού. Σουζάνα Μπούνα προϊσταμένη ενδοσκοπικού. Σάντρα Κρανά αναισθησιολόγος.

Τα μέλη της ομάδας μας: Γιάννης Αραπάκης νοσηλευτής ενδοσκοπικού. Σουζάνα Μπούνα προϊσταμένη ενδοσκοπικού. Σάντρα Κρανά αναισθησιολόγος.