ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ

Γαστροστομια: Πόσο αρκετό φαγητό παίρνει ένας ασθενής;

Απίσχνανση

https://www.facebook.com/Doctor.Papaz…

Πόσο αρκετό είναι το φαγητό που τρώει ένας ηλικιωμένος ασθενής;

Από την εμπειρία μου, συχνά το περιβάλλον του ασθενούς συνηθίζει στις μικρές ποσότητες. Περιγράφουν με ικανοποίηση ποσότητες φαγητού, που αντιστοιχούν σε ελάχιστη θερμιδική και θρεπτική αξία και που οδηγούν νομοτελειακά σε ταχύτατη απίσχνανση και καχεξία.

Οι άνθρωποι αυτοί συνεχώς χάνουν βάρος και παρουσιάζουν γενικευμένα οιδήματα, οφειλόμενα σε μειωμένα λευκώματα και λευκωματίνες αίματος. Εκτός από την ακρότατη απίσχνανση, όπου διγράφονται τα περισσότερα κόκκαλα του σκελετού, ενώ οι μυς εξαφανίζονται ακόμη και από την περιοχή της λεκάνης, εμφανίζονται ραγδαία και έλκη από κατάκλιση, καθώς το δέρμα αδυνατεί να αναπαράγεται, λόγω έλλειψης λευκωμάτων και άλλων θρεπτικών ουσιών.

Η κατάσταση πρέπει να αναγνωρίζεται πολύ πριν φθάσει στο σημείο αυτό και να τοποθετείται έγκαιρα σωλήνας γαστροστομίας για την ασφαλή και σωστή θρέψη του ασθενούς.

Leave a Reply

Your email address will not be published.