ΝΗΣΤΙΔΟΣΤΟΜΙΑ

Γαστρονηστιδοστομία λέγεται η εισαγωγή λεπτού σωλήνα σίτισης μέσω του σωλήνα της γαστροστομίας, στο λεπτό έντερο. Αυτό έχει ως πλεονέκτημα την παράκαμψη του στομάχου και την εξάλειψη κάθε κινδύνου να παλλινδρομήσει τροφή διά του οισοφάγου προς τους πνεύμονες. Τέτοιο κίνδυνο διατρέχουν κυρίως ασθενείς με διαφραγματοκήλη, αλλά και άλλοι ασθενείς που έχουν κάποιο βαθμό γαστροπάρεσης ή γαστροοισοφαγικής παλλινδρόμησης.

Παρ’ όλο που ο κίνδυνος εισροφήσεων απειλεί κυρίως ασθενείς που σιτίζονται μέσω ρινογαστρικου καθετηρα (λεβαιν), εξακολουθεί να υφίσταται, αν και σημαντικά μειωμένος και στην περίπτωση της γαστροστομίας, όπως περιγράφει ο ερευνητής Dr. Jay Mamel στο άρθρο «Percutaneous Endoscopic Gastrostomy», Jul1989, Vol. 84 Issue 7, p703-710. 8p. 3 Charts («Serious complications from pulmonary aspiration and stomal infection remain important management issues after gastrostomy placement and initiation of feeding».

Η τεχνική της γαστρονηστιδοστομιας είναι ανεπτυγμένη στην Ελλάδα, καθώς έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας και απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες εκ μέρους του επεμβατικού ενδοσκόπου. Στο κέντρο μας πραγματοποιούμε μεγάλο αριθμο γαστρονηστιδοστομιων με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τα αποτελέσματά μας παρουσιάσθηκαν στο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο τον Μάιο του 2015. Έκτοτε έχουμε τροποποιήσει τις τεχνικές μας χρησιμοποιώντας νέα βελτιωμένα υλικά, με αποτέλεσμα την πιο εύστοχη, ακριβή και επιτυχή τοποθέτηση γαστρονηστιδικων καθετήρων.

Οι γαστρονηστιδικοι καθετήρες που τοποθετούμε, πραγματοποιούν την ελάχιστη δυνατή διαδρομή μέσα στο στομάχι χωρίς αναδιπλώσεις (συνήθως αυτά δεν αποφεύγονται) και εισάγονται πολύ βαθιά, μέχρι και 40 εκατοστά μέσα στο λεπτό έντερο (συνήθως εισάγονται σε βάθος μόλις 10-15 εκατοστά). Και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά της τοποθέτησης καθιστούν απίθανη την ατυχηματική μετατόπιση του καθετήρα μέσα στο στομάχι.

Ο μόνος περιορισμός της μεθόδου είναι, πως η σίτιση θα πρέπει να γίνεται αργά και το θρεπτικό διάλυμα να πέφτει με τη βαρύτητα σαν ορός. Αυτός ο περιορισμός όμως δεν έχει σημασία όταν πρόκειται για μονίμως κατακεκλιμένους ασθενείς, ή ασθενείς με ελάχιστες μετακινήσεις μέσα στο σπίτι. Δεν συνιστάται η μέθοδος της γαστρονηστιδοστομιας σε ασθενείς περιπατητικούς, οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο έχουν υποβληθεί σε γαστροστομια (πχ. νοσος κινητικου νευρωνα σε αρχικά στάδια).

Μάθετε περισσότερα στο ακόλουθο pdf:

ΓΑΣΤΡΟΝΗΣΤΙΔΟΣΤΟΜΙΑ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 3, ΚΟΛΩΝΑΚΙ, ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 80.60.098