ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

Αντιμετώπιση τρόμου και δυσχέρειας στη βάδιση ασθενούς με Ν. Παρκινσον με κρανιο-βελονισμό

Ασθενής 63 ετών με νόσο Πάρκινσον, εξετάσθηκε εκτάκτως για μεγάλη επιδείνωση του τρόμου της στα άνω άκρα και μεγάλη δυσχέρεια στη βάδιση. Το πρόβλημά της αυτό την εμποδίζει να σταθεί όρθια π.χ. στην ουρά στην Τράπεζα, μετά από λίγα δευτερόλεπτα στάσης έχει ανάγκη να καθίσει.

Σε σπινθηρογράφημα των βασικών γαγγλίων του εγκεφάλου της στο οποίο πρόσφατα υποβλήθηκε, έδειξε μειωμένη απεικόνιση του αμυγδαλοειδούς πυρήνα και σχεδόν έλλειψη απεικόνισης του φακοειδούς πυρήνα ετερόπλευρα.

Τοποθετήθηκε μία βελόνα πίσω και πάνω από το αριστερό αυτί και μία ψηλά στην ινιακή περιοχή, λίγο πιο πάνω από τη λαμβδοειδή ραφή του ινιακού οστού (περιοχή που αντιστοιχεί στα βασικά γάγγλια του εγκεφάλου).

Ο τρόμος στα χέρια υποχώρησε άμεσα. Η ασθενής σηκώθηκε και περπατούσε με πολύ μεγαλύτερη άνεση.

Η θεραπεία συμπληρώθηκε με το πρωτόκολλο ωτοβελονισμού NADA για μείωση του άγχους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας η ασθενής επέλεξε να παραμένει όρθια, ώστε να δοκιμάζει την αντοχή της και την ευχέρεια να διατηρεί την όρθια στάση της.

Σε 20 λεπτά ο τρόμος από ένταση 10/10 είχε μειωθεί στο 1/10 και η δυσχέρεια στη βάδιση από 6/10 μειώθηκε επίσης στο 1/10.

Θα ακολουθήσουν 10 συνεδρίες για σταθεροποίηση του αποτελέσματος, σε συνδυασμό με σωματικό βελονισμό TCM.